slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW !!!

Na stronie internetowej ministerstwa znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół.

Zachęcamy Państwa do śledzenia tych informacji na bieżąco. Bezpośredni link https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE, RODZICE - PILNE!

REGULAMIN I PROCEDURY NIEZBĘDNE DO FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
ZESPOŁU SZKÓŁ im. KAZIMIERZA WIELKIEGO w KRUSZWICY
W WARUNKACH ZAGROŻENIA WIRUSEM COVID-19
OD 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
5. ………………..
6. ……………….
7. ………………..
II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:
1. Dyrektor szkoły ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
2. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, dezynfekowania rąk przed wejściem do szkoły.
3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
4. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach poprzez przesłanie procedur wraz z załącznikami za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub w formie zorganizowanych spotkań z rodzicami/pełnoletnimi uczniami szkoły
5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji ucznia w przypadku stwierdzenie podejrzenia zarażenia ( sala nr 114 na I piętrze )
6. Zapewnia codzienną dezynfekcję wszystkich miejsc narażonych na wzmożony kontakt ( klamki, uchwyty ) oraz wykorzystywanych do zajęć przyborów sportowych.
7. Zapewnia monitorowane czynności związane z dezynfekcją, sprzątaniem wszystkich pomieszczeń szkolnych zgodnie z zaleceniami GIS
8. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować

Pożegnanie Maturzystów

Drodzy Maturzyści.
Przyszło nam się pożegnać w ten trudny czas. Nie ma tradycyjnego spotkania, wspólnego wspominania chwil spędzonych razem. Wierzę jednak, że przyjdzie taki czas, kiedy się spotkamy w bardziej sprzyjających okolicznościach a świat znowu będzie piękny. Tak to już w naszym życiu jest, że coś się kończy, coś zaczyna. Dla Was moi Drodzy kończy się pierwszy etap w Waszym życiu.
Wraz z nauczycielami cieszę się, że mogliśmy Wam towarzyszyć w trudnej, pełnej wrażeń wyprawie po dojrzałość i wykształcenie, bo to jest dobro, którego nic i nikt nie jest w stanie Was pozbawić. Wierzę, że zdobyta wiedza, umiejętności i doświadczenie wyniesione z murów naszej szkoły, pomogą Wam w dalszej życiowej wędrówce stać się ludźmi mądrymi i odpowiedzialnymi.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Na podstawie decyzji ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach) informuję, że:
- od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
- w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
- uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Proszę aby rodzice porozumieli się w tej sprawie z pracodawcami.

Dzień Zawodowca

29 lutego 2020r. Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy po raz kolejny zorganizował tzw. Dzień Zawodowca. Do szkoły zaproszono ósmoklasistów i ich rodziców, aby zaprezentować im ofertę edukacyjną szkoły i pomóc w wyborze ścieżki zawodowej. Doradca zawodowy p. Alicja Walczak przedstawiła zebranym zasady funkcjonowania obecnego systemu edukacyjnego, trendy na rynku pracy i ofertę szkoły, która stara się wychodzić im naprzeciw. Gośćmi specjalnymi spotkania byli rodzice uczniów „Kazika”, absolwenci szkoły i pracodawcy, u których młodzież dobywa praktyki zawodowe. Podzielili się oni swoimi refleksjami i doświadczeniami ze współpracy ze szkołą. Uczniowie klasy IaT, pod okiem swojego wychowawcy prof. Jerzego Ćwikły, przygotowali dla zebranych widowiskowy pokaz musztry. Z kolei prof. Łukasz Sochowski zadbał o wrażenia muzyczne.

Sukces uczniów „Kazika” w Turnieju Regionalnym e-sport

W dniu 27.02.2020 roku w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie odbył się Regionalny E-turniej w Counter-Strike: Source. Uczniowie „Kazika” zdobyli drugie miejsce.
Opiekunem zespołu jest p. Radosław Stemporowski
Gratulujemy!

Wyróżnienie za działalność charytatywną

21 lutego 2020r. w Rojewie odbył się IV Bal Charytatywny organizowany przez Parafialny Zespół Caritas działający przy parafii Świętego Ducha w Inowrocławiu. Całość rozpoczęła się od uroczystej gali prowadzonej przez panią Małgorzatę Rogatty i pana Jarosława Lewandowskiego, dziennikarzy TVP 3 w Bydgoszczy. Gośćmi honorowymi byli: ksiądz biskup Krzysztof Wętkowski oraz Wojewoda Kujawsko - Pomorski Mikołaj Bogdanowicz. W trakcie uroczystej gali zostały wręczone Anioły Dobroci, które są wyrazem wdzięczności dla osób, firm i instytucji zaangażowanych w dzieła charytatywne. Wśród osób, które otrzymały to podziękowanie znalazła się dyrektor Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy p. Halina Stajszczak oraz ksiądz Michał Bubacz.

Kolejny sukces Patrycji!

Uczennica klasy I B Technikum Patrycja Czerwińska została laureatką II miejsca w Regionalnym Konkursie Literackim "Fascynacje - Inspiracje" pod Honorowym Patronatem Elżbiety Piniewskiej, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Praca Patrycji była inspirowana słowami polskiej noblistki Olgi Tokarczuk z powieści pt. "Bieguni".
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 13 grudnia 2019 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
Gratulujemy!

Wielki sukces uczennicy "Kazika"!

Uczennica klasy I B Technikum w Zespole Szkół im.Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy Patrycja Czerwińska została laureatką ogólnopolskiego konkursu literackiego "Mistrzowie i patrioci,",organizowanego pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Zadaniem uczestników było przedstawienie postaci polskich sportowców, którzy wyróżniali się patriotyzmem, z perspektywy współczesnej młodzieży.
Praca Patrycji została wyróżniona spośród 1200 nadesłanych na konkurs!
Uroczyste wręczenie nagród przez Prezydenta Andrzeja Dudę odbyło się 10 grudnia 2019 r.w Pałacu Prezydenckim.
Gratulujemy Patrycji i życzymy jej dalszych sukcesów!
Opiekunem uczennicy jest mgr Barbara Przybysz.

Strony

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica