slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

EGZAMINY ZAWODOWE-SESJA ZIMOWA 2021 R.

Proszę zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej (styczeń – luty) 2021 r. oraz terminami egzaminów zawodowych.

Dyrektor Szkoły
Halina Stajszczak

„Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II”

Uczniowie Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy otrzymali stypendium w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” na rok szkolny 2020/2021. Stypendystami są Miłosz Polaszewski, uczący się w zawodzie technik informatyk oraz Laura Rodzeń, kształcąca się z zawodzie technik fotografii i multimediów. Stypendia skierowane są dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Jak wynika z informacji podanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w powiecie inowrocławskim wyróżnionych zostało 10 uczniów technikum, dlatego sukces młodzieży z „Kazika” jest dużym osiągnięciem.

Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021, od 30 listopada 2020 r praktyki u pracodawców

Szanowni Rodzice i Uczniowie.

Etap szkolny konkursu „CyberSkiller Challenge Poland”

Dzisiaj w godz. 8:00-10:00 w formie zdalnej, został przeprowadzony etap szkolny ogólnopolskiego konkursu wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa „CyberSkiller Challenge Poland”
Celem konkursu jest zwiększenie świadomości uczniów w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz wyłonienie największych polskich talentów w tej dziedzinie.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie, przed którymi komputery nie mają żadnych tajemnic, czyli technicy informatycy:
z klasy 2AT: Magdalena Kmita, Dawid Bobrzyński, Adam Wójkowski, Jakub Górski, Radosław Rejmanowski i Maksymilian Pomarzyński; z klasy 2CT: Antoni Jachacy, Michał Ruciński i Maciej Lewandowski oraz Nikola Kołodziej z 3BT
Opiekunem i mentorem szkolnej drużyny jest prof. Henryk Borowski

Zawieszenie zajęć praktycznych u pracodawców do 29 listopada 2020r

Uwaga uczniowie !!!
W związku z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w okresie od 8 listopada do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Dyrektor Szkoły
Halina Stajszczak

100 LAT POLSKO ! przypominamy

Społeczność Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy przybrała dzisiaj biało-czerwone barwy. Na trybunach Hali Sportowo – Widowiskowej utworzono wspaniałą, żywą flagę. Punktualnie o 11.11, wraz z ponad 5 milionami uczniów i nauczycieli z całej Polski, odśpiewano "Mazurka Dąbrowskiego".

Organizacja pracy szkoły od 19 października 2020 r.

W związku z zagrożeniem epidemicznym Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy przystąpił do nauczania zdalnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020.
Nauczyciele prowadzą z uczniami zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, wykorzystując różne formy i metody pracy zdalnej. Najczęściej wykorzystywane są: platforma Edupolis, e- dziennik, e- podręczniki , facebook, oraz inne portale społecznościowe.
W szkole wprowadzono specjalny program udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej zapewniający stały kontakt z pedagogiem szkolnym i wychowawcami.
Wszelkie niezbędne informacje dla uczniów i rodziców przekazywane są na bieżąco przez e- dziennik, pocztę elektroniczną oraz telefonicznie.
Szkoła prowadzi działalność promocyjną na stronie internetowej szkoły i na facebooku.

Powiat Inowrocławski

Walczymy z koronawirusem
Powiat Inowrocławski od wielu miesięcy prowadzi intensywne działania w kampanii o zdrowie mieszkańców. Sytuacja jest jednak nadal bardzo trudna. Dlatego prosimy o obejrzenie filmu oraz udostępnianie go innym mieszkańcom!


FILM PROMOCYJNY

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

25 i 26 września na prośbę Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej – oddział w Inowrocławiu, uczniowie m.in. Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, pod opieką ks. Michała Bubacza, wzięli udział w ogólnopolskiej zbiórce żywności dla osób najuboższych, która miała miejsce w sklepach Lidla i Biedronki.
Wolontariusze dziękują wszystkim, którzy włączyli się w to dzieło i wsparli potrzebujących.
Łącznie w Kruszwicy i Inowrocławiu zebrano 1600 kilogramów żywności

Strony

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica