Jesteś tutaj

Rada rodziców

Skład Rady Rodziców:
Przewodniczący: p. Katarzyna Pamfil
Zastępca przewodniczącego: p. Lidia Wasielewska
Protokolant: p. Sylwia Kazimierska
Skarbnik: p. Sylwia Budziak

Opłata na Radę Rodziców wynosi 80zł wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto
Szkolna Kasa Oszczędnościowa przy ZSP ul. Kujawska 20 w Kruszwicy 94 8151 0001 0008 3609 2000 0001
w Banku Spółdzielczym w Kruszwicy

Harmonogram spotkań Rady Rodziców 2017/2018
1. 17.09.2017 g. 16.30- biblioteka
2. 08.01.2018 g. 16.30- biblioteka
3. 11.06.2018 g. 16.30- biblioteka

Harmonogram spotkań z Rodzicami 2017/2018
1. 11.09.2017 g. 17.00 - spotkanie informacyjne
2. 10.12.2017 g. 17.00 - proponowane oceny
3. 08.01.2018 g. 17.00 - koniec I semestru
4. 19.03.2018 g. 17.00 - spotkanie informacyjne dla rodziców klas maturalnych
5. 14.05.2018 g. 17.00 - proponowane oceny na koniec roku szkolnego

Drzwi otwarte dla Rodziców 2017/2018 godz 16 - 17
1, 30.10. 2017
2, 27.11.2017
3. 19.03.2018
4, 23.04.2018
5, 28.05.2018

Dni wolne od zajęć decyzją Dyrektora w roku szkolnym 2017/2018
1. 2.05.2018
2. 04.05.2018
3. 07.05.2018
4. 08.05.2018
5. 01.06.2018
6. 19.06.2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
1. Rozpoczęcie roku szkolnego - 04.09.2017
2. Zimowa przerwa świąteczna - 23 -31.12.2017
3. Ferie zimowe - 12-25.02.2018
4. Wiosenna przerwa świąteczna - 29.03 - 03.04.2018
5. Koniec roku szkolnego klas maturalnych - 27.04.2018
6. Egzamin maturalny - 04 -23.05.2018
7. Egzamin zawodowy - 19.06.2018
8 Zakończenie roku szkolnego - 22.06.2018

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica