Jesteś tutaj

Rada rodziców

Skład Rady Rodziców:
Przewodniczący: p. Katarzyna Pamfil
Zastępca przewodniczącego: p. Lidia Wasielewska
Protokolant: p. Sylwia Kazimierska
Skarbnik: p. Sylwia Budziak

Opłata na Radę Rodziców wynosi 150zł wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto
Szkolna Kasa Oszczędnościowa przy ZSP ul. Kujawska 20 w Kruszwicy 94 8151 0001 0008 3609 2000 0001
w Banku Spółdzielczym w Kruszwicy

Harmonogram spotkań Rady Rodziców 2023/2024
1. 21.09.2023 g. 16.30- biblioteka
2. 01.02.2024 g. 16.30- biblioteka
3. 13.06.2024 g. 16.30- biblioteka

Harmonogram spotkań z Rodzicami 2022/2024
1. 11.09.2023 g. 17.00 - spotkanie informacyjne
2. 20.11.2023 g. 17.00 - proponowane oceny
3. 18.12.2023 g. 17.00 - koniec I semestru
4. 18.03.2024 g. 17.00 - spotkanie informacyjne dla rodziców klas maturalnych
5. 22.04.2024 - Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
5. 27.05.2024 g. 17.00 - proponowane oceny na koniec roku szkolnego

Dni wolne od zajęć decyzją Dyrektora w roku szkolnym 2023/2024
1. 02.05.2024
2. 07.05.2024
3. 08.05.2024
4. 09.05. 2024
5. 31.05.2024
6. 04.06.2024

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024
1. Rozpoczęcie roku szkolnego - 01.09.2023
2. Zimowa przerwa świąteczna - 23 -31.12.2023
3. Ferie zimowe - 12.02 - 25.02.2024
4. Wiosenna przerwa świąteczna - 28.03 - 02.04.2024
5. Koniec roku szkolnego klas maturalnych - 26.04.2024
6. Egzamin maturalny - 07 -05 - 24.05.2024
7. Egzamin zawodowy - styczeń - 2024 oraz czerwiec -.2024
8 Zakończenie roku szkolnego - 21.06.2024

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica