Jesteś tutaj

Rada rodziców

Skład Rady Rodziców:
Przewodniczący: p. Katarzyna Pamfil
Zastępca przewodniczącego: p. Lidia Wasielewska
Protokolant: p. Sylwia Kazimierska
Skarbnik: p. Sylwia Budziak

Opłata na Radę Rodziców wynosi 80zł wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto
Szkolna Kasa Oszczędnościowa przy ZSP ul. Kujawska 20 w Kruszwicy 94 8151 0001 0008 3609 2000 0001
w Banku Spółdzielczym w Kruszwicy

Harmonogram spotkań Rady Rodziców 2018/2019
1. 24.09.2018 g. 16.30- biblioteka
2. 28.02.2019 g. 16.30- biblioteka
3. 17.06.2019 g. 16.30- biblioteka

Harmonogram spotkań z Rodzicami 2018/2019
1. 10.09.2018 g. 17.00 - spotkanie informacyjne
2. 10.12.2018 g. 17.00 - proponowane oceny
3. 10.01.2019 g. 17.00 - koniec I semestru
4. 18.03.2019 g. 17.00 - spotkanie informacyjne dla rodziców klas maturalnych
5. 13.05.2019 g. 17.00 - proponowane oceny na koniec roku szkolnego

Drzwi otwarte dla Rodziców 2018/2019 godz 16 - 17
1, 29.10. 2018
2, 10.12.2018
3. 10.01.2019
4, 25.02.2019
5. 18.03.2019
5, 13.05.2019

Dni wolne od zajęć decyzją Dyrektora w roku szkolnym 2019/2020
1. 10.10.2019
2. 11.10.2019
3. 02.01.2020
4. 03.01.2020
5. 04.05.2020
6. 05.05.2020
7. 06.01.2020
8. 12.06.2020
9. 23.06.2020

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
1. Rozpoczęcie roku szkolnego - 02.09.2019
2. Zimowa przerwa świąteczna - 23 -31.12.2019
3. Ferie zimowe - 27.01 - 9.02.2020
4. Wiosenna przerwa świąteczna - 09.04 - 14.04.2020
5. Koniec roku szkolnego klas maturalnych - 24.04.2020
6. Egzamin maturalny - 04 -22.05.2020
7. Egzamin zawodowy - 10.01 - 15.02.2020 oraz 23.06 - 09.07.2020
8 Zakończenie roku szkolnego - 26.06.2020

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica