Jesteś tutaj

BIP

Dane podmiotu

Nazwa:
Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego
Ulica:
ul. Kujawska 20
Miejscowość:
Kruszwica
Kod pocztowy:
88-153
Poczta:
Kruszwica
NIP:
556-18-15-104
REGON:
092558176
Telefon:
Strona www:

Struktura organizacyjna

17 oddziałów 497 uczniów:
4 klasy pierwsze (w tym 5 i 3-letnich);
4 klasy drugie.
3 klasy trzecie;
2 klasy czwarte
3 klasy piąte
Godziny pracy:
6:00 – 22:00
Godziny zajęć lekcyjnych:
8:00 – 18:05

Dyrekcja

Dyrektor
mgr Halina Stajszczak
• Nauczyciel dyplomowany
• telefon: 52 3516085
• e-mail: zspkruszwica@wp.pl
Kompetencje dyrektora znajdują się w Statucie Szkoły
Oświadczenie majątkowe dyrektora znajduje się na stronie http://www.bip.inowroclaw.powiat.pl/
Wicedyrektor
mgr inż. Agnieszka Kontowicz

Dokumenty szkoły

Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy jest jednostką organizacyjną, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
Wicedyrektor
• Szkoła publiczna działająca w systemie oświaty RP
• rok założenia: 1922
• Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Inowrocławski
• Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.
* Sprawozdanie finansowe za 2023r. Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy znajduje sie na stronie BIP Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu
pod adresem:link do sprawozdań.


Klauzula informacyjna

Zamówienia publiczne:

brak.

Oferty pracy:

załacznik.

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica