Jesteś tutaj

Szkolny Punkt Informacyjny

UWAGA Informujemy, że został uruchomiony punkt informacyjny.

W Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy działa punkt informacyjny dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych. W każdy piątek w godz. od 15.00 do 17.00 w sali nr 21 (na parterze budynku) dyżurują nauczyciele, którzy oprowadzą zainteresowane osoby po szkole, przedstawią kierunki kształcenia planowane na rok szkolny 2024/2025, opowiedzą o „Kaziku”, wyjaśnią niejasności i pomogą w wyborze przyszłej szkoły.Proponowane kierunki kształcenia na rok szkolny 2024/2025


Technikum (5-letnie) umożliwiające przystąpienie do egzaminu maturalnego
i otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

• technik logistyk /absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw; zarządzania zapasami; organizowania prac związanych z gospodarką magazynową; zarządzania gospodarką odpadami; planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych/

• technik fotografii i multimediów / Uczęszczając na ten kierunek będziesz miał możliwość: zrozumieć techniczne aspekty dotyczące szeroko pojętej fotografii analogowej jak i cyfrowej, poznać praktyczne zagadnienia związane z pracą w studio fotograficznym i plenerze, nauczyć się metod korekty zdjęć i montażu fotograficznego, opanować obsługę sprzętu fotograficznego i filmowego oraz poznać jego budowę i zasady funkcjonowania. W Nowoczesnych pracowniach komputerowych nauczysz się cyfrowej obróbki zdjęć, projektowania grafiki, animacji, montażu filmu itp. Zapoznasz się z cenionymi na rynku pracy programami do grafiki i multimediów, takimi jak: Photoshop, czy Flash. Poznasz tajniki skutecznej reklamy oraz zasady budowania wizerunku osób i firm.

Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia)

Szkoła kształci młodocianych pracowników w zawodzie
• sprzedawca
• mechanik pojazdów samochodowych
• mechanik - kierowca
Umożliwia również podjęcie nauki szkolnej młodocianym pracownikom, w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego np.
• kucharz
• piekarz
• fryzjer
• blacharz samochodowy
• elektryk
• stolarz
• i inne
w zakresie kształcenia ogólnego oraz dokształcania z teoretycznych przedmiotów zawodowych w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego, również zamiejscowych. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest u pracodawców i kończy się egzaminem czeladniczym, zdawanym przed komisją izby rzemieślniczej lub egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, zdawanym w szkole a organizowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica