slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Zawieszenie zajęć praktycznych u pracodawców do 29 listopada 2020r

Uwaga uczniowie !!!
W związku z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w okresie od 8 listopada do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Dyrektor Szkoły
Halina Stajszczak

100 LAT POLSKO ! przypominamy

Społeczność Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy przybrała dzisiaj biało-czerwone barwy. Na trybunach Hali Sportowo – Widowiskowej utworzono wspaniałą, żywą flagę. Punktualnie o 11.11, wraz z ponad 5 milionami uczniów i nauczycieli z całej Polski, odśpiewano "Mazurka Dąbrowskiego".

Organizacja pracy szkoły od 19 października 2020 r.

W związku z zagrożeniem epidemicznym Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy przystąpił do nauczania zdalnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020.
Nauczyciele prowadzą z uczniami zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, wykorzystując różne formy i metody pracy zdalnej. Najczęściej wykorzystywane są: platforma Edupolis, e- dziennik, e- podręczniki , facebook, oraz inne portale społecznościowe.
W szkole wprowadzono specjalny program udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej zapewniający stały kontakt z pedagogiem szkolnym i wychowawcami.
Wszelkie niezbędne informacje dla uczniów i rodziców przekazywane są na bieżąco przez e- dziennik, pocztę elektroniczną oraz telefonicznie.
Szkoła prowadzi działalność promocyjną na stronie internetowej szkoły i na facebooku.

Powiat Inowrocławski

Walczymy z koronawirusem
Powiat Inowrocławski od wielu miesięcy prowadzi intensywne działania w kampanii o zdrowie mieszkańców. Sytuacja jest jednak nadal bardzo trudna. Dlatego prosimy o obejrzenie filmu oraz udostępnianie go innym mieszkańcom!


FILM PROMOCYJNY

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

25 i 26 września na prośbę Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej – oddział w Inowrocławiu, uczniowie m.in. Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, pod opieką ks. Michała Bubacza, wzięli udział w ogólnopolskiej zbiórce żywności dla osób najuboższych, która miała miejsce w sklepach Lidla i Biedronki.
Wolontariusze dziękują wszystkim, którzy włączyli się w to dzieło i wsparli potrzebujących.
Łącznie w Kruszwicy i Inowrocławiu zebrano 1600 kilogramów żywności

Kiermasz książek

W dniach 9 -10 września odbędzie się kiermasz książek. Podpisane i wycenione książki proszę przynosić do sali 111 do Pani Agnieszki Kujawińskiej
do 8 września 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW !!!

Na stronie internetowej ministerstwa znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół.

Zachęcamy Państwa do śledzenia tych informacji na bieżąco. Bezpośredni link https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE, RODZICE - PILNE!

REGULAMIN I PROCEDURY NIEZBĘDNE DO FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
ZESPOŁU SZKÓŁ im. KAZIMIERZA WIELKIEGO w KRUSZWICY
W WARUNKACH ZAGROŻENIA WIRUSEM COVID-19
OD 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
5. ………………..
6. ……………….
7. ………………..
II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:
1. Dyrektor szkoły ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
2. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, dezynfekowania rąk przed wejściem do szkoły.
3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
4. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach poprzez przesłanie procedur wraz z załącznikami za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub w formie zorganizowanych spotkań z rodzicami/pełnoletnimi uczniami szkoły
5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji ucznia w przypadku stwierdzenie podejrzenia zarażenia ( sala nr 114 na I piętrze )
6. Zapewnia codzienną dezynfekcję wszystkich miejsc narażonych na wzmożony kontakt ( klamki, uchwyty ) oraz wykorzystywanych do zajęć przyborów sportowych.
7. Zapewnia monitorowane czynności związane z dezynfekcją, sprzątaniem wszystkich pomieszczeń szkolnych zgodnie z zaleceniami GIS
8. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować

Pożegnanie Maturzystów

Drodzy Maturzyści.
Przyszło nam się pożegnać w ten trudny czas. Nie ma tradycyjnego spotkania, wspólnego wspominania chwil spędzonych razem. Wierzę jednak, że przyjdzie taki czas, kiedy się spotkamy w bardziej sprzyjających okolicznościach a świat znowu będzie piękny. Tak to już w naszym życiu jest, że coś się kończy, coś zaczyna. Dla Was moi Drodzy kończy się pierwszy etap w Waszym życiu.
Wraz z nauczycielami cieszę się, że mogliśmy Wam towarzyszyć w trudnej, pełnej wrażeń wyprawie po dojrzałość i wykształcenie, bo to jest dobro, którego nic i nikt nie jest w stanie Was pozbawić. Wierzę, że zdobyta wiedza, umiejętności i doświadczenie wyniesione z murów naszej szkoły, pomogą Wam w dalszej życiowej wędrówce stać się ludźmi mądrymi i odpowiedzialnymi.

Strony

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica