slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Funkcjonowanie Szkoły do dnia 18 kwietnia 2021r.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuje, że w okresie do 18 kwietnia 2021r. prowadzone będą wyłącznie zajęcia zdalne. Dotyczy to również zajęć praktycznych realizowanych w szkole oraz u pracodawców (dotyczy klas branżowych).
Z poważaniem dyrektor szkoły – Halina Stajszczak

Drodzy Uczniowie!

Przypominamy, że z każdym problemem związanym z waszą przyszłością edukacyjno-zawodową, możecie zwrócić się do szkolnego doradcy zawodowego.
Szczególnie zapraszamy do kontaktu uczniów kończących Technikum oraz Szkołę Branżową. Przed Wami ważne życiowe decyzje.
Zapraszamy do kontaktu ze szkolnym doradcą zawodowym za pośrednictwem e dziennika.
W zakładce Szkolny Doradca Zawodowy czekają na Was przydatne publikacje.

SZANOWNI PAŃSTWO


W związku z pojawieniem się niepokojących informacji o likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej, informuję, że szkoła ta uległa przekształceniu w Branżową Szkołę I stopnia już w 2017 roku. W ramach Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy obecnie funkcjonują następujące typy szkół:
Technikum,
Branżowa Szkoła I stopnia,
Liceum Ogólnokształcące z oddziałami przygotowania wojskowego,
do których obecnie prowadzony jest nabór.
Z poważaniem dyrektor szkoły – Halina Stajszczak

ZAPRASZAMY !

Jesica Konewka wyróżniona

Uczennica klasy drugiej technikum Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, Jesica Konewka zdobyła wyróżnienie w IX Przeglądzie Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Konkurs ze względu na reżim sanitarny odbył się w formie zdalnej.
Opiekunem uczennicy była p. Justyna Dębska.

UWAGA UCZNIOWIE !

Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 12.00.

EGZAMINY ZAWODOWE-SESJA ZIMOWA 2021 R.

Proszę zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej (styczeń – luty) 2021 r. oraz terminami egzaminów zawodowych.

Dyrektor Szkoły
Halina Stajszczak

„Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II”

Uczniowie Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy otrzymali stypendium w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” na rok szkolny 2020/2021. Stypendystami są Miłosz Polaszewski, uczący się w zawodzie technik informatyk oraz Laura Rodzeń, kształcąca się z zawodzie technik fotografii i multimediów. Stypendia skierowane są dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Jak wynika z informacji podanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w powiecie inowrocławskim wyróżnionych zostało 10 uczniów technikum, dlatego sukces młodzieży z „Kazika” jest dużym osiągnięciem.

Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021, od 30 listopada 2020 r praktyki u pracodawców

Szanowni Rodzice i Uczniowie.

Strony

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica