Jesteś tutaj

Uroczystość ślubowania


22 kwietnia 2022 r. na placu PTTK pod Mysią Wieżą kadeci klas mundurowych Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy złożyli przysięgę na sztandar. Uroczystość ślubowania rozpoczęła się przemarszem ulicami miasta w asyście orkiestry wojskowej z Torunia.
W wydarzeniu uczestniczyli liczni goście, przedstawiciele władz powiatu na czele ze Starostą Inowrocławskim panią Wiesławą Pawłowską, służb mundurowych: wojska, policji, służby więziennej, przedstawiciele instytucji gminnych, rodzice oraz mieszkańcy miasta.
Uroczystość zakończyła się pokazem musztry paradnej oraz poczęstunkiem wojskową grochówką.
Galeria: 

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica