slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Wycieczka do PUP, PCPR w Inowrocławiu oraz udział w Dniu Medyka.

Dnia 10 lutego uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w Dniu Medyka, organizowanym przez Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu. Uczniowie mieli okazję poznać specyfikę kształcenia w zawodach medycznych i społecznych. Uczestniczyliśmy w pokazie pierwszej pomocy, pokazie masażu klasycznego, sportowego i relaksacyjnego oraz pokazach wytwarzania leków recepturowych. Następnie udaliśmy się do Starostwa Powiatowego, gdzie zwiedziliśmy Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Młodzież Kazika chętnie uczestniczyła w zajęciach z doradcą zawodowym, podczas których uzyskała cenne informacje na temat lokalnego rynku pracy oraz zakładania działalności gospodarczej.

XI edycja Olimpiady Przedsiębiorczości

Dnia 3 grudnia2015 roku odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady
Przedsiębiorczości. W tym roku szkolnym XI edycja Olimpiady przebiega
pod hasłem "Nowe przewagi konkurencyjne"
Jest to projekt o społecznym i przedsiębiorczym charakterze, którego
celem jest uświadomienie konieczności zachowania się w sposób
przedsiębiorczy oraz wzbudzenie i wzmocnienie wśród młodzieży postaw i
zachowań przedsiębiorczych. Olimpiada Przedsiębiorczości ma już
dziesięcioletnią historię a od siedmiu lat przeprowadzana jest także w
naszej szkole. Nad organizacją i właściwym przebiegiem Olimpiady czuwa
Pani mgr Jowita Szeliga.
W tym roku w eliminacjach szkolnych wzięło udział 24 uczniów z klas II
i III Technikum. Na laureatów eliminacji okręgowych i centralnych
czekają bardzo atrakcyjne nagrody.

"Bądź przedsiębiorczy! Załóż własną firmę!"

Pod takim hasłem 17 listopada Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu organizował imprezę w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Uczniowie klasy III LO wraz z opiekunami p. M. Stanek i p. J. Zalesiakiem uczestniczyli w prelekcjach poświęconych promowaniu postaw przedsiębiorczych, które odbyły się w MDK w Inowrocławiu. Młodzież uzyskała cenne informacje, dotyczące założenia działalności gospodarczej oraz możliwości uzyskania środków finansowych na założenie własnej firmy. W ramach imprezy przy „stolikach eksperckich” prezentowane były oferty wszystkich zaangażowanych w realizację wydarzenia instytucji. Pracownicy tych podmiotów udzielali wyczerpujących informacji na temat oferowanego wsparcia.

WIZYTA W FIRMIE iQor Global Services Poland Sp. z o.o.

Grupa uczniów klasy informatycznej wraz z opiekunem Panem W. Świerczem miała przyjemność zapoznać się z najnowszymi narzędziami jak i technologiami stosowanymi obecnie w serwisach komputerowych. Mogli również obserwować pracę naprawy matryc, telefonów komórkowych, urządzeń sieciowych, komputerów stacjonarnych i przenośnych oraz telewizorów.
Firma iQor jest jednym z największych pracodawców w regionie. Zajmuje się naprawą sprzętu elektronicznego. Bydgoski oddział obsługuje liderów branży elektronicznej takich jak DELL, HP, MICROSOFT, TESCO, GOOGLE. Firma rozpoczęła swoją działalność w 2005 roku jako Jabil, zatrudniając 53 pracowników. Od 1 kwietnia 2014 firma zmieniła nazwę na iQor i obecnie zatrudnia ponad 1400 osób. Nasz drugi oddział w Zielonej Górze zajmuje się naprawą set box’ów (dekoderów) dla czołowych dostawców usług telewizyjnych (np. NC+).

Wycieczka do Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu

19 października uczniowie technikum spedycyjnego uczestniczyli w wycieczce do Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu. Młodzież zapoznała się z poszczególnymi wydziałami oraz uzyskała informacje na temat ofert urzędu. Podczas zajęć z doradcą zawodowym Panią Marią Stępniowską omówiona została ścieżka wejścia na rynek pracy. Uczniowie mieli również okazję dokonać autoanalizy poprzez wypełnianie testu temperamentu i kwestionariusza zainteresowań.

GALA OSKARÓW W KAZIKU

W dniu 16.10 .2015 odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej .Społeczność szkolna
przyznała Oskary w poszczególnych kategoriach pracownikom szkoły:

„Sprzątnie Świata”

Młodzież naszej Szkoły jak co roku wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątnie Świata”.
W poniedziałek tj. 21 września 2015 uczniowie wraz z opiekunami p. Jolanta Semrau-Fac i p. Piotrem Wójciakiem uporządkowali teren w najbliższym otoczeniu Szkoły, a także trasę w kierunku Bródzek. Wszystkie śmieci zostały zebrane bardzo skrupulatnie z dużym zaangażowaniem młodzieży.
Założeniem akcji jest zbieranie śmieci, likwidacja dzikich wysypisk ale także propagowanie ekologicznego stylu życia. Akcja zawsze odbywa się we wrześniu jednak postawę proekologiczną kształtuje się przez cały rok. Młodzi ludzie rozumieją konieczność segregacji odpadów, możliwości recyklingu a także selektywnego składowania odpadów niebezpiecznych np. baterii.

Ogólnopolskie Zawody w Dwuboju Obronnym LOK

w dniach 11-13 września 2015 r. w Bydgoszczy odbyły się Ogólnopolskie Zawody w Dwuboju Obronnym LOK.
Województwo kujawsko-pomorskie reprezentowała drużyna z naszej szkoły w następującym składzie: Joanna Duda (III LO), Klaudia Łopacińska (III LO), Magdalena Zybała (II LO), Mateusz Jankowski (IV b T), Remigiusz Radziszewski (IV b T) oraz Artur Szczudliński (IV a T).
W zawodach brało udział 13 drużyn. Zawodnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach: marszobieg obronny oraz pojedynek strzelecki.
W klasyfikacji ogólnej pierwsze miejsce zajęła reprezentacja województwa podkarpackie a zajęła VII miejsce.
Serdecznie gratulujemy zawodnikom i życzymy dalszych sukcesów.

Zakończenie klas trzecich zasadniczej szkoły zawodowej

 Pani dyrektor Halina Stajszczak z Patrycją Ranachowską  -  uczennicą o najwyższej średniej wśród klas zasadniczych powiatu Inowrocławskiego.

Dnia 26 czerwca 2015r. pożegnaliśmy uczniów klas trzecich zasadniczej szkoły zawodowej. Jak co roku impreza była bardzo uroczysta. Najlepsi z nich otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe, docenieni zostali też sportowcy szkoły.
Na szczególne wyróżnienie zasłużyła sobie Patrycja Ranachowska, uczennica klasy IIIh, kształcąca się w zawodzie sprzedawca, która uzyskała średnią ocen 5,15. Jest to najwyższy wynik na poziomie zasadniczych szkół zawodowych w powiecie inowrocławskim. Podczas zakończenia odebrała gratulacje z rąk Pani dyrektor Haliny Stajszczak, do których miłym dodatkiem był rower - nagroda ufundowana przez nasz powiat.
Nie zabrakło też kwiatów i podziękowań dla dyrekcji i nauczycieli, którzy nie tylko uczyli, ale i stwarzali przyjazną atmosferę w szkole.

Strony

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica