Jesteś tutaj

Projekt pn. „Twoja wiedza – Twoja przyszłość II”


O PROJEKCIE
Beneficjentem projektu jest Powiat Inowrocławski. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie Zawodowe.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu powiatu.
Projekt jest realizowany w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 28 września 2018 r. i obejmuje rok szkolny 2017/2018.
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego szkół zawodowych Powiatu Inowrocławskiego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy, w roku szkolnym 2017/2018.
W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:
1. Zajęcia pozalekcyjne.
2. Kursy zawodowe.
3. Staże zawodowe.
REALIZACJA PROJEKTU W SZKOLE
Uczniowie naszej szkoły w miesiącu październiku rozpoczęli zajęcia pozalekcyjne z zakresu projektowania i administrowania sieciami komputerowymi, grafiki w biznesie oraz warsztaty zdrowego gotowania w ramach projektu „Twoja wiedza – Twoja przyszłość II”. Uczniowie chętnie zapisali się i biorą udział. Zajęcia odbyły się według harmonogramu. Na pierwszych zajęciach przeprowadzono test diagnostyczny, mający na celu uzyskanie informacji jaką wiedzę i umiejętności posiadają uczestnicy zajęć pozalekcyjnych. Następnie młodzież wypełniła deklarację uczestnictwa w projekcie.
Zajęcia z projektowania sieci rozpoczęły się od omówienia zasad bhp oraz rodzajów sieci komputerowych. W dalszej części omówiono media transmisyjne oraz rodzaje skrętek.Na kolejnych godzinach zajęć uczestnicy poznali rodzaje kabli i urządzeń sieciowych oraz zasady budowy sieci komputerowych.
W ramach zajęć z grafiki w biznesie uczniowie poznali zastosowanie grafiki w biznesie, rodzaje grafiki oraz zasady identyfikacji wizualnej firmy. Na kolejnych zajęciach dowiedzieli się czym jest postrzeganie i odbiór obrazu, poznali podstawowe elementy graficzne i rozpoczęli przygotowanie własnych projektów graficznych.
Z kolei uczestnicy warsztatów zdrowego gotowania na początku zajęć poznali składniki pokarmowe, ich rodzaje i rolę w organizmie. Następnie dokonali podziału żywności na grupy i określili ich charakterystykę w żywieniu. W dalszej części zajęć przygotowywali zdrowe posiłki: śniadanie, obiad, deser i kolację.
Zajęcia odbyły się w dobrej atmosferze, uczestnicy przystępowali do wykonania zadań z wielkim zaangażowaniem.
Uczniowie szkoły mogli również skorzystać z innej formy wsparcia jaką był kurs obsługi wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli. Zajęcia w ramach kursu przeprowadziła firma zewnętrzna i zostały one zakończone egzaminem państwowym.
Na okres wakacji zaplanowane zostały staże zawodowe.Skierowane są dla uczniów technikum w następujących zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk i technik informatyk. Wymiar godzinowy stażu wynosi 150 godzin na jednego uczestnika. Staże realizowane będą w lipcu i sierpniu 2018 r. Za udział w stażu zawodowym uczniowie otrzymają stypendium. Staże realizowane będą u pracodawców z terenu powiatu inowrocławskiego.

Galeria: 

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica