Jesteś tutaj

„Twoja Wiedza – Twoja Przyszłość II”

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy podsumowano projekt „Twoja Wiedza – Twoja Przyszłość II”

Uczniowie „Kazika” w październiku 2017r. rozpoczęli zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Twoja Wiedza – Twoja Przyszłość II”, który był realizowany przez cały ubiegły rok szkolny. Mieli do wyboru zajęcia na temat grafiki w biznesie, projektowania sieci komputerowych oraz warsztaty zdrowego gotowania. W drugim semestrze zorganizowany został kurs obsługi wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli. Uczestnicy kursu zajęcia teoretyczne zrealizowali na terenie szkoły, a praktykę w jednej z kruszwickich firm. Dla najbardziej pracowitych, w okresie wakacji, zorganizowano miesięczne staże zawodowe. Logistycy, informatycy oraz technicy żywienia praktycznie wzbogacili swoją wiedzę u najlepszych pracodawców w okolicy. Stypendium stażowe dla każdego ucznia wyniosło 1500zł.
W ramach projektu doposażono również szkolne pracownie zawodowe. Zakupiono m.in. monitor interaktywny, urządzenie wielofunkcyjne, aparaty cyfrowe oraz piec konwekcyjno-parowy.
W ubiegły piątek w szkolnej bibliotece zorganizowano uroczyste podsumowanie projektu. Zaświadczenia o ukończeniu zajęć oraz certyfikaty z kursu wręczyła uczestnikom Wicestarosta Powiatu Inowrocławskiego pani Mirosława Kucol.

Galeria: 

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica