Poligon Wrocław-Raków

Tradycyjnie już kadeci ILO klasy mundurowej uczestniczyli w zajęciach terenowych prowadzonych przez podchorążych z WSO we Wrocławiu. Zajęcia te mają charakter poligonu wojskowego wraz ze wszystkimi elementami szkolenia takimi jak zaprawa poranna, musztra, manewry nocne itp. Klasa ILO odbyła zajęcia pod czujnym okiem podchorążych a całość koordynował wychowawca Piotr Wójciak.

Manewry Szkół o Profilu Mundurowym

Reprezentacja naszej szkoły po raz pierwszy brała dzisiaj udział w Wiosennych Wojewódzkich Manewrach Szkół o Profilu Mundurowym. Organizatorem manewrów był Zarząd Wojewódzki LOK w Bydgoszczy. Zawodnicy rywalizowali w sześciu konkurencjach:
- marszobieg bojowy
- marsz na azymut
- podciągnięcia na drążku
- pierwsza pomoc
- strzelanie z karabinka sportowego
- strzelanie karabinu AK
Manewry wygrała reprezentacja ZSM Radziejów a nasi mundurowi zajęli 4 miejsce. Opiekunem była Pani Justyna Dębska.

Poligon WSOWL we Wrocławiu

Kadeci klasy I LO uczestniczyli w Rakowie Wielkim koło Wrocławia na zajęciach terenowych przygotowanych przez współpracującą z naszą szkołą Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki. Na zajęcia polowe zostały zaproszone tylko cztery szkoły średnie z którymi WSOWL ma podpisaną współpracę w sumie obozowisko zamieszkiwało około 100 osób. Pierwszy dzień to budowa obozowiska i składanie namiotów wojskowych w których uczniowie mieszkali przez cały tydzień. Dzień drugi po wczesnej pobudce zaplanowany był na uczelni. O godzinie 7.15 odbyła się uroczysta odprawa z udziałem rektora-komendanta płk prof. dr hab.

Uroczystość WSOWL

16 maja na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbyły się uroczystości przejęcia dziedzictwa tradycji Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie. Uroczystości prowadził Rektor-Komendant płk prof. dr hab. Mariusz Wiatr. W apelu wzięło udział wielu gości, wśród których znaleźli się: przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych, rektorzy uczelni Wrocławia, duchowni, byli komendanci wrocławskiej uczelni, dowódcy, kierownicy jednostek i instytucji wojskowych oraz służb mundurowych działających na terenie Wrocławia.

15. rocznica wstąpienia Polski do NATO

W 15-tą rocznicę wstąpienia Polski do NATO na terenie koszar 56. Bazy Lotniczej odbyły się uroczystości połączone z Dniem Otwartych Koszar. Rozpoczynając uroczystości gen. bryg. pil. Dariusz Wroński dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych powitał przybyłych przedstawicieli władz samorządowych, młodzież szkolną klas mundurowych oraz przyjaciół i sympatyków 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych i 56. Bazy Lotniczej. Naszą szkołę na uroczystościach reprezentowała klasa I Liceum Ogólnokształcącego wraz z wychowawcą Marcinem Kołpakiem.

95 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

5 stycznia przed pomnikiem wzniesionym ku czci powstańców wielkopolskich obyła się uroczystość składania kwiatów zakończona mszą świętą. W uroczystościach wzięli udział uczniowie klas mundurowych wraz z Dyrektorem Jackiem Zalesiakiem i wychowawcy klas Piotr Wójciak i Marcin Kołpak składając symboliczną wiązankę kwiatów. Podczas trwania mszy świętej kadeci pełnili honorową wartę przy pomniku.

Wizyta w Żandarmerii Wojskowej i 2. Inowrocławskim Pułku Inżynieryjnym im. gen. Jakuba Jasińskiego

Młodzież klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego naszej szkoły dnia 12.12.2013 odwiedziła siedzibę Żandarmerii Wojskowej w Inowrocławiu. Uczniowie zostali zapoznani z zadaniami należącymi do zakresu działania jednostki.

Integracja "na 102"

W dniach 2-4.10.2013 klasa mundurowa Liceum ogólnokształcącego na czele z wychowawcą Marcinem Kołpakiem oraz opiekunami Piotrem Wojciakiem i Łukaszem Sochowskim udała się na wyjazd integracyjny. Miejscem docelowym było gospodarstwo agroturystyczne w Stefanowie koło Bytonia. Środek transportu jak przystało na klasę o charakterze wojskowym były rowery. Długość trasy to 35 km po drogach szutrowych i polnych.

Strony

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica