Jesteś tutaj

Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021, od 30 listopada 2020 r praktyki u pracodawców

Szanowni Rodzice i Uczniowie.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 , informuję, że nauka zdalna w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy zostaje przedłużona do 3 stycznia 2021 r.
Zgodnie z rozporządzeniem od 30 listopada 2020 r. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
Jednocześnie w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dyrektor może zorganizować zajęcia z praktycznej nauki zawodu w miejscach ich prowadzenia , w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.
Dyrektor Szkoły
Halina Stajszczak

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica