Jesteś tutaj

Organizacja pracy szkoły od 19 października 2020 r.

W związku z zagrożeniem epidemicznym Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy przystąpił do nauczania zdalnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020.
Nauczyciele prowadzą z uczniami zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, wykorzystując różne formy i metody pracy zdalnej. Najczęściej wykorzystywane są: platforma Edupolis, e- dziennik, e- podręczniki , facebook, oraz inne portale społecznościowe.
W szkole wprowadzono specjalny program udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej zapewniający stały kontakt z pedagogiem szkolnym i wychowawcami.
Wszelkie niezbędne informacje dla uczniów i rodziców przekazywane są na bieżąco przez e- dziennik, pocztę elektroniczną oraz telefonicznie.
Szkoła prowadzi działalność promocyjną na stronie internetowej szkoły i na facebooku.
Nauczanie zdalne w tej trudnej sytuacji jest nowym doświadczeniem oraz wyzwaniem dla nauczycieli, uczniów i rodziców, ale tak naprawdę brakuje bezpośredniego kontaktu z uczniami.

Dyrektor Szkoły
Halina Stajszczak

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica