Jesteś tutaj

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Na podstawie decyzji ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach) informuję, że:
- od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
- w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
- uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Proszę aby rodzice porozumieli się w tej sprawie z pracodawcami.
- od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.
- nauczyciele za pośrednictwem e-dziennika będą wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu.

Z poważaniem,
Halina Stajszczak
Dyrektor Szkoły

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica