Jesteś tutaj

ŚLUBOWALI NA SZTANDAR SZKOŁY

12 kwietnia 2019 r. u stóp legendarnej Mysiej Wieży uczniowie klas pierwszych Technikum Mundurowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy złożyli ślubowanie. Na wzór przysięgi wojskowej przyrzekali godnie reprezentować szkołę, stać na staży honoru, prawdy, wolności, sprawiedliwości i dobra szkoły, przestrzegać zasad etyki oraz uniwersalnych wartości wynikających z najlepszych tradycji, szkoły oraz Narodu Polskiego. Tak doniosłemu wydarzeniu towarzyszyli znamienici goście, wśród których znaleźli się Starosta Inowrocławski pani Wiesława Pawłowska, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pan Dariusz Kurzawa, reprezentujący Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pan Marek Kościński, Burmistrz Kruszwicy pan Dariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu pani Beata Kowalska, reprezentujący Rektora-Komendanta Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu pułkownik Wojciech Czerechowski, major Grzegorz Krzywiecki, starszy chorąży sztabowy Wiesław Borsuk oraz sierżant podchorąży Janusz Materac, reprezentujący Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy oraz Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Inowrocławiu major Andrzej Wicleber, reprezentujący Dowódcę 2 Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu pułkownik Arkadiusz Syrocki, Komendant Komisariatu Policji w Kruszwicy podinspektor Jarosław Lisiecki, reprezentującego Dowódcę 56 Bazy Lotniczej kapitan Łukasz Węglik, Komandor Klubu Żeglarskiego „POPIEL” Ligi Obrony Kraju w Kruszwicy Andrzej Kornaszewski oraz prezes Miejskiej Organizacji LOK w Kruszwicy pan Ryszard Greinert. Dyrekcja Szkoły serdecznie dziękuję wszystkim gościom za tak liczne przybycie.W szczególności dziękujemy Orkiestrze Wojskowej z Torunia na czele z tamburmajorem Andrzejem Boguszem za oprawę muzyczną.

Galeria: 

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica