Jesteś tutaj

V Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych

22 marca 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy odbył się V Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych pod honorowym patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego p. Mikołaja Bogdanowicza, Starosty Inowrocławskiego p. Wiesławy Pawłowskiej, Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty p. Marka Gralika.
Gospodarzem imprezy była dyrektor szkoły p. Halina Stajszczak, a prowadzącym
p. Jerzy Ćwikła.
Do konkursu przystąpili kadeci klas mundurowych ZSP w Kruszwicy (drużyna kl. I technikum i III LO ), Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu, Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu.
Jak co roku, przegląd musztry składał się z dwóch części: programu obowiązkowego oraz dowolnego, tzw. musztry paradnej. W pierwszej części oceniano musztrę pojedynczego kadeta i musztrę drużyny. Druga część konkursu to najbardziej widowiskowa musztra paradna.
Drużyny prezentowały wysoki i wyrównany poziom. W ostatecznej klasyfikacji aż trzy z nich (dwie z ZSP w Kruszwicy i drużyna ZSP w Kościelcu) zdobyły jednakową ilość punktów. O miejscu na podium zadecydował regulamin, który mówi , że w takiej sytuacji wygrywa ten zespół , który zdobędzie największą ilość punktów w programie dowolnym- musztrze paradnej.
Ostatecznie zwycięzcą V Przeglądu Musztry Klas Mundurowych została drużyna klasy I b technikum ZSP w Kruszwicy, drugie miejsce przypadło ZSP w Kościelcu, pozostałe miejsca zajęli kolejno klasa III LO ZSP w Kruszwicy, ZSP nr 1 Inowrocławiu i ZSN w Gąsawie.
Specjalne nagroda została też przyznana najlepszemu dowódcy drużyny, a został nim Mikołaj Kaźmierski z kl. III LO ZSP w Kruszwicy.

Nagrody ufundowali:
- Starosta Inowrocławski p. Wiesława Pawłowska: nagrody rzeczowe dla zwycięskiej drużyny
i najlepszego dowódcy,
- Wojewoda Kujawsko – Pomorski p. Mikołaj Bogdanowicz: nagrody rzeczowe dla drużyny,
która zajęła drugie miejsce,
- Kujawsko Pomorski Kurator Oświaty p. Marek Gralik: nagrody rzeczowe dla zdobywców
trzeciego miejsca oraz pamiątkowe trofea grawerowane na szkle dla trzech pierwszych
drużyn,
- puchary oraz pamiątkowe adresy okolicznościowe za trzy pierwsze miejsca ufundował
dowódca V Brygady Obrony Terytorialnej

Słowa uznania należą się opiekunom poszczególnych drużyn, którzy włożyli dużo pracy w ich przygotowanie: p. Justynie Dębskiej – kl. III LO ZSP w Kruszwicy, p. Piotrowi Wójciakowi i wspomagającej p. Małgorzacie Luzak – kl. Ia technikum ZSP w Kruszwicy, p. Mariuszowi Stefaniakowi – ZSP w Kościelcu, p. Mariuszowi Sulińskiemu – ZSN w Gąsawie, p. Ireneuszowi Traszce – ZSP nr 1 w Inowrocławiu.
Konkurs zaszczycili swą obecnością zaproszeni goście, spośród których wyłoniono jury:
Starosta Inowrocławski p. Wiesława Pawłowska, przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, radny powiatu inowrocławskiego p. Marek Kościński, Burmistrz Kruszwicy p. Dariusz Witczak, przedstawiciel Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty p. Sławomir Koniczyński, Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu p. Beata Kowalska, Komendant Powiatowy Policji w Inowrocławiu inspektor Marcin Ratajczak, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji aspirant sztabowy Izabella Drobniecka, Komendant Posterunku Policji w Kruszwicy podinsp. Jarosław Lisiecki, przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy ppłk Maciej Sandomierz i mjr Marek Grymm, 2 Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu ppłk Sławomir Szwemin, 56 Bazy Lotniczej w Latkowie mjr Marcin Sieradzki, V Brygady Obrony Terytorialnej mjr Andrzej Sikora i chor. Jan Wenda, Komendanta Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszwicy Krzysztof Wach.
Miłym akcentem na zakończenie imprezy było złożenie, przez płk Tomasza Dominikowskiego, ryngrafu na ręce pani dyrektor szkoły Haliny Stajszczak, który przygotował Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy, w dowód uznania za wzorowe coroczne organizowanie przeglądów musztry klas mundurowych.

Galeria: 

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica