Jesteś tutaj

ZDOLNI ZAWODOWCY Z „KAZIKA” NAGRODZENI

Wczoraj w Toruniu odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów marszałka dla zdolnych uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych, wśród których byli przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy. Dwoje uczniów szkoły, Natalia Petrykowska i Marcin Pamfil, otrzymało w bieżącym roku szkolnym takie stypendium. Naszym stypendystom na gali wręczenia towarzyszyła dyrektor szkoły pani Halina Stajszczak, która otrzymała z rąk marszałka Piotra Całbeckiego certyfikat.
- W Kujawsko-Pomorskiem od lat realizujemy projekty stypendialne skierowane do uczniów, którzy dobrze radzą sobie w nauce. Wsparcie adresowane dla zdolnej młodzieży ze szkół zawodowych uruchamiamy po raz pierwszy, planujemy już kolejne nabory. Pieniądze trafią zarówno do uczniów techników jak i zasadniczych szkół zawodowych. To środki, które pomogą w kształceniu potrzebnych na rynku pracy specjalistów różnych dziedzin – mówi marszałek Piotr Całbecki.
Projekt stypendialny "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza" realizowany jest w oparciu o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. W roku szkolnym 2017/2018 wsparcie trafi do 622 uczniów z 72 szkół w regionie. Pomoc otrzyma 467 uczniów techników oraz 155 uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Wysokość stypendium to od 200 do 500 złotych miesięcznie. Środki można wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów przygotowania do konkursów, turniejów i olimpiad, udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły.

Galeria: 

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica