Jesteś tutaj

"Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego Kruszwicy wzięli udział projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza", realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.
Dwoje uczniów szkoły, Natalia Petrykowska i Marcin Pamfil, otrzymało w bieżącym roku szkolnym takie stypendium. Ma ono ich wspomóc w planowanym rozwoju zawodowym.
Podstawą do otrzymania finansowego wsparcia były nie tylko bardzo dobre wyniki w nauce przedmiotów zawodowych, ale i ciekawie przygotowany indywidualny plan rozwoju edukacyjnego. Uzyskane środki uczniowie przeznaczą m.in. na uczestniczenie w kursach i szkoleniach umożliwiających zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji.
Szkolnym opiekunem merytorycznym programu jest pani Danuta Kubiak.

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica