Jesteś tutaj

Rada rodziców

Skład Rady Rodziców:
Przewodniczący: p. Katarzyna Pamfil
Zastępca przewodniczącego: p. Lidia Wasielewska
Protokolant: p. Sylwia Kazimierska
Skarbnik: p. Sylwia Budziak

Opłata na Radę Rodziców wynosi 100zł wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto
Szkolna Kasa Oszczędnościowa przy ZSP ul. Kujawska 20 w Kruszwicy 94 8151 0001 0008 3609 2000 0001
w Banku Spółdzielczym w Kruszwicy

Harmonogram spotkań Rady Rodziców 2020/2021
1. 17.09.2020 g. 16.30- biblioteka
2. 11.02.2021 g. 16.30- biblioteka
3. 17.06.2021 g. 16.30- biblioteka

Harmonogram spotkań z Rodzicami 2020/2021
1. 14.09.2018 g. 17.00 - spotkanie informacyjne
2. 23.11.2020 g. 17.00 - proponowane oceny
3. 21.12.2020 g. 17.00 - koniec I semestru
4. 22.03.2021 g. 17.00 - spotkanie informacyjne dla rodziców klas maturalnych
5. 26.04.2021 - Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
5. 31.05.2021 g. 17.00 - proponowane oceny na koniec roku szkolnego

Drzwi otwarte dla Rodziców 2018/2019 godz 16 - 17
1, 29.10. 2018
2, 10.12.2018
3. 10.01.2019
4, 25.02.2019
5. 18.03.2019
5, 13.05.2019

Dni wolne od zajęć decyzją Dyrektora w roku szkolnym 2020/2021
1. 04.05.2021
2. 05.05.2021
3. 06.05.2021
4. 04.06.2021
5. 21.06.2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
1. Rozpoczęcie roku szkolnego - 01.09.2020
2. Zimowa przerwa świąteczna - 23 -31.12.2020
3. Ferie zimowe - 15.02 - 28.02.2021
4. Wiosenna przerwa świąteczna - 01.04 - 06.04.2021
5. Koniec roku szkolnego klas maturalnych - 30.04.2021
6. Egzamin maturalny - 04 -06.05.2021
7. Egzamin zawodowy - 12.01 - 2021 oraz 21.06 -.2021
8 Zakończenie roku szkolnego - 25.06.2021

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica