Jesteś tutaj

Rada rodziców

Skład Rady Rodziców:
Przewodniczący: p. Katarzyna Pamfil
Zastępca przewodniczącego: p. Lidia Wasielewska
Protokolant: p. Sylwia Kazimierska
Skarbnik: p. Sylwia Budziak

Opłata na Radę Rodziców wynosi 100zł wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto
Szkolna Kasa Oszczędnościowa przy ZSP ul. Kujawska 20 w Kruszwicy 94 8151 0001 0008 3609 2000 0001
w Banku Spółdzielczym w Kruszwicy

Harmonogram spotkań Rady Rodziców 2022/2023
1. 15.09.2022 g. 16.30- biblioteka
2. 26.01.2023 g. 16.30- biblioteka
3. 15.06.2023 g. 16.30- biblioteka

Harmonogram spotkań z Rodzicami 2022/2023
1. 12.09.2022 g. 17.00 - spotkanie informacyjne
2. 21.11.2022 g. 17.00 - proponowane oceny
3. 19.12.2022 g. 17.00 - koniec I semestru
4. 27.03.2023 g. 17.00 - spotkanie informacyjne dla rodziców klas maturalnych
5. 24.04.2023 - Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
5. 29.05.2023 g. 17.00 - proponowane oceny na koniec roku szkolnego

Dni wolne od zajęć decyzją Dyrektora w roku szkolnym 2022/2023
1. 31.10.2022
2. 02.05.2023
3. 04.05.2023
4. 05.05. 2023
5. 08.05.2023
7. 02.06.2023
8. 09.06.2023

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023
1. Rozpoczęcie roku szkolnego - 01.09.2022
2. Zimowa przerwa świąteczna - 23 -31.12.2022
3. Ferie zimowe - 30.01 - 12.02.2023
4. Wiosenna przerwa świąteczna - 06.04 - 11.04.2023
5. Koniec roku szkolnego klas maturalnych - 28.04.2023
6. Egzamin maturalny - 04 -05 - 23.05.2023
7. Egzamin zawodowy - styczeń - 2023 oraz czerwiec -.2023
8 Zakończenie roku szkolnego - 23.06.2022

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica