slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Zarządzeniem nr 2/2021/2022 Dyrektora Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy z dnia 19 września 2021r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022
1. Zgodnie par.5.1 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019r. poz. 318 i 1093), zarządza się, co następuje:
dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 będą: 20 październik, 21 październik, 22 październik dla wszystkich klas

NAUKA ZDALNA

„Twoja wiedza – Twoja przyszłość IV”

Obchody Dnia ChłopcaW Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy zorganizowano turniej z okazji Dnia Chłopca. W rozgrywkach rywalizowały drużyny reprezentujące każdą z klas oraz drużyna nauczycieli. Konkurencje były w pięciu kategoriach: zadania z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, kręcenie hula –hop i skoki przez linkę. Wygrała drużyna klasy IIa technikum.

Upamiętnienie wydarzeń z września 1939r.

Wirtualny Salon Maturzystów Perspektywy 2021!

POŚWIĘCENIE SZTANDARU SZKOŁY

Sprzątanie Świata

Kiermasz książek

UWAGA !!! Pilna informacja dla kandydatów do Zespołu Szkół w Kruszwicy

Uczniowie Technikum zgłaszają się po skierowania na badania do szkoły.
Uczniowie Szkoły Branżowej zgłaszają się po skierowania do pracodawców.
Informacje zamieszczone są w załącznikach.

Strony

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica